Με προγράμματα ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων στα στρατόπεδα, το Υπουργείο Άμυνας βάζει τη δική του σφραγίδα τόσο στη προστασία του περιβάλλοντος της Κύπρου, όσο και στην επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του στρατιωτικού προσωπικού και των οπλιτών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το Υπουργείο Άμυνας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Άμυνας στο ΚΥΠΕ, ανάμεσα στα διάφορα περιβαλλοντικά προγράμματα που εφαρμόζονται από το Υπουργείο περιλαμβάνεται και η διαχείριση αποβλήτων υπό διάφορες μορφές.

Το Υπουργείο εισήγαγε προγράμματα ανακύκλωσης αποβλήτων σε στρατόπεδα (εντός Δήμων), σε συνεργασία με την Green Dot Κύπρου για τα ανακυκλώσιμα υλικά χαρτί/χαρτόνι και PMD. Επίσης, στο πρόγραμμα ανακύκλωσης αποβλήτων σε Κοινότητες εντάχθηκαν στρατόπεδα που βρίσκονται στις κοινότητες του Δελίκηπου, της Κλήρου και του Λυθροδόντα. Καταβάλλεται, επίσης, προσπάθεια για συλλογή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων και από τα στρατόπεδα που βρίσκονται στις κοινότητες της Νήσου, της Αγίας Βαρβάρας, του Κόρνου, του Μαθιάτη και του δήμου Τσερίου.

Τα επικίνδυνα απόβλητα συλλέγονται από αδειοδοτημένες εταιρείες.
Το Υπουργείο με πλειοδοτικό διαγωνισμό ανέθεσε τη διαχείριση των τηγανελαίων που υπάρχουν σε όλα τα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς σε αδειοδοτημένη εταιρεία για παραγωγή βιοκαυσίμου. Καταβάλλεται επίσης προσπάθεια για επέκταση και βελτίωση όλων των διαδικασιών διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων σε όλα τα στρατόπεδα.
Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Οικιακών Οργανικών Αποβλήτων
Το Υπουργείο Άμυνας συμμετέχει επίσης στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Οικιακών Οργανικών Αποβλήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Ένωσης Κοινοτήτων στο Σύμπλεγμα Λυθροδόντα, Αγίας Βαρβάρας, Σιας, Μαθιάτη, Αναλυόντα, Μαρκί και Δήμο Ιδαλίου
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τέσσερα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς, τα στρατόπεδα της Αγίας Βαρβάρας, του Λυθροδόντα και τα δύο στρατόπεδα του Μαθιάτη, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια για επέκταση του προγράμματος και σε άλλα στρατόπεδα.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, η εφαρμογή του προγράμματος της διαχείρισης των αποβλήτων αποσκοπεί στη δημιουργία σωστής περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης των οπλιτών και των στελεχών της Εθνικής Φρουράς σε θέματα που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα κυβερνητικά τμήματα και φορείς, καλλιεργεί τη δημιουργία σωστής περιβαλλοντικής συνείδησης μέσω ενημερωτικών ημερίδων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων των οπλιτών, των στελεχών της Εθνικής Φρουράς και του προσωπικού του Υπουργείου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Παράδειγμα προς μίμηση το στρατόπεδο στο Δελίκηπο
Η Κύπρος κατέστη παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς στο Δελίκηπο πιστοποιήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS (EMAS – Eco Management and Audit Scheme) ως το πρώτο στρατόπεδο ενόπλων δυνάμεων χώρας μέλους που εφάρμοσε και πιστοποίησε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Το Υπουργείο αποφάσισε την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΜΑS και σε άλλα στρατόπεδα που έχουν επιλεγεί με βάση τις μέχρι τώρα περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, όπως στρατόπεδα που διαθέτουν βιολογικούς σταθμούς ή φωτοβολταϊκά συστήματα.

Διεθνείς περιβαλλοντικές συνεργασίες
Σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική, το Υπουργείο Άμυνας συμμετέχει στο DEFNET, το ανεπίσημο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο συμμετέχουν τα Υπουργεία Άμυνας των Κρατών-Μελών, με βασικό σκοπό τη συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, καθώς και για την απόκτηση εμπειριών πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με τις στρατιωτικές δραστηριότητες.

Επίσης έχει υπογραφεί από τους Υπουργούς Άμυνας Κύπρου και Ελλάδας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Άμυνας Κύπρου και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Ελλάδας για θέματα που αφορούν τον τομέα του Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Έργων Υποδομής. Ήδη, υπάρχει συνεργασία σε διάφορα περιβαλλοντικά θέματα, όπως το Πρόγραμμα “Go Green” του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και σε θέματα που προκύπτουν από τα συνέδρια του DEFNET.