Η Εθνική Φρουρά (ΕΦ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κοινωνικής προσφοράς στέκεται αρωγός σε πρωτοβουλίες και δράσεις οι οποίες υλοποιούνται υπό την αιγίδα συνδέσμων και ιδρυμάτων για κοινωφελείς σκοπούς, όπως ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, ο ΠΑΣΥΚΑΦ, το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα και το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας.

Το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) σε συνεργασία με τους κατά τόπους Σχηματισμούς και Διοικήσεις, οργάνωσε το τελευταίο διάστημα, σε εθελοντική βάση, αιμοδοσίες, δειγματοληψίες για εξεύρεση δότη μυελού των οστών και εράνους. Οι αιμοδοσίες και δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν στις έδρες των Σχηματισμών και Διοικήσεων και σε αυτές συμμετείχαν στελέχη και εθνοφρουροί, ενώ στελέχη της ΕΦ συμμετείχαν ως εθελοντές στους εράνους που διοργάνωσε ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος και ο ΠΑΣΥΚΑΦ σε όλες τις επαρχίες.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, το ΓΕΕΦ αποφάσισε τη δωρεά των εμπορευμάτων του Πρατηρίου Αξιωματικών Εθνικής Φρουράς (ΠΑΕΦ), στο Τμήμα Νέων του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρό, το Φιλανθρωπικό Σωματείο Αλκυονίδες και την Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λευκωσίας.

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, η Εθνική Φρουρά, πέραν της ανάδειξης του κοινωνικού της χαρακτήρα, καλλιεργεί παράλληλα στα μέλη της, το πνεύμα της εθελοντικής συνείδησης και προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο.