Ένας στους τρεις συμβασιούχους οπλίτες (ΣΥΟΠ) που προσλήφθηκαν από το Υπουργείο Άμυνας κατά τα έτη 2016 και 2017 παραιτήθηκε ή δεν ζήτησε ανανέωση της σύμβασής του, ενώ σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, το Υπουργείο Άμυνας προχώρησε στη διακοπή της σύμβασης λόγω πειθαρχικών αδικημάτων.

Συνολικά, 1.001 ΣΥΟΠ οι οποίοι προσλήφθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες που προέκυψαν από τη μείωση της θητείας των οπλιτών σε 14 μήνες, πέταξαν το χακί. Όπως διαπιστώνεται, ο θεσμός των ΣΥΟΠ με τα €800 καθαρά τον μήνα αποτελεί για εκατοντάδες εάν όχι χιλιάδες άνεργους πτυχιούχους, μια περιστασιακή εργασία μέχρι να βρουν κάτι καλύτερο.

Ειδικότερα, κατόπιν ερώτησης της βουλευτού του ΑΚΕΛ Ελένης Μαύρου, το Υπουργείο Άμυνας πληροφόρησε τη Βουλή, με επιστολή του ημερ. 26/2/2018, τα ακόλουθα:

* Με την προκήρυξη των θέσεων για πρόσληψη ΣΥΟΠ το 2016, η οποία δημοσιεύτηκε στις 3/6/2016, προσλήφθηκαν 3.079 άτομα. Το 2017, με βάση τον τελικό πίνακα της 2ης σειράς ΣΥΟΠ υπέγραψαν σύμβαση 639 άτομα (297 άντρες και 342 γυναίκες) με ημερομηνία ισχύος από 1/11/2017 – 31/10/2018.

* Μέχρι σήμερα αποχώρησαν από την Ε.Φ. συνολικά 1.001 ΣΥΟΠ και από τις δύο σειρές προσληφθέντων είτε επειδή υπέβαλαν οικειοθελώς παραίτηση, είτε δεν ανανέωσαν τη σύμβασή τους, είτε επειδή τερματίστηκαν οι συμβάσεις απασχόλησής τους λόγω παράβασης όρων, π.χ. πειθαρχικής ποινής.

* Με την τελευταία προκήρυξη στις 26/5/2017 υποβλήθηκαν 4.016 αιτήσεις. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων καταρτίστηκε ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων για τις θέσεις ΣΥΟΠ, ο οποίος αριθμεί 2.119 επιτυχόντες και έχει ισχύ για ένα χρόνο από την ημερομηνία δημοσίευσής του.

Σε ό,τι αφορά την αμοιβή των ΣΥΟΠ, ο μηνιαίος μικτός μισθός τους ανέρχεται στα €1.128 (€14.675 τον χρόνο) και υπολογίζεται επί της μισθοδοτικής κλίμακας Α1. Σχετικά με τις αποκοπές ισχύουν κατ’ αναλογία τα όσα ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Στο μεταξύ, χθες, ορκίστηκαν ακόμη 142 άνδρες ως ΣΥΟΠ αντικαθιστώντας άλλους που παραιτήθηκαν. Εντός των επόμενων ημερών θα ακολουθήσει νέα τελετή διαβεβαίωσης για τις 208 γυναίκες που επιλέγηκαν να συμμετάσχουν στον θεσμό.

Πηγή : philenews