Σπίτι στη Φύση – Η Εθνική Φρουρά Ανακυκλώνει

Σε αυτή την εκπομπή παρουσιάζουμε την περιβαλλοντική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Άμυνας για την ορθολογιστική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τις καθημερινές δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς.

Login