Υποχρεώσεις Εφέδρων κατα τις Ασκήσεις Παρουσίασης
ΕΦΕΔΡΟΙ

Υποχρεώσεις Εφέδρων κατα τις Ασκήσεις Παρουσίασης »

Μόλις παραλάβει το Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ), επιβεβαιώνει την ημερομηνία, την ώρα, τη διάρκεια της άσκησης και τον τόπο που θα παρουσιασθεί.

Κατά

Login

Lost your password?